Krav til opplæring

Internkontrollforskriften stiller krav til at alle bedrifter skal gi sine ansatte den opplæringen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Ved en arbeidsulykke vil bedriften kunne stilles ansvarlig for manglende opplæring.

Tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn der de vet det er høy risiko for skader og sykdom. Men de gjør også tilsyn med bakgrunn i tips og meldinger om arbeidsulykker. Ved mangler kan de både stenge byggeplassen og utstede bøter.

Løsning

For en lav månedlig sum får du tilgang til en mengde lovpålagte kurs, samt mye annet. Med tilhørende app vil du enkelt kunne dokumentere din kompetanse ved tilsyn eller ved forespørsel.

Våre kurs

Etter registrering får du omgående tilgang til en mengde kurs som oppfyller kravet til dokumentert opplæring, og vi utvikler nye kurs kontinuerlig. Med et abonnement sikrer du å være oppdatert til en hver tid.