Leksjon 01 - Innledning Vis alle leksjoner

11b - Boltepistol


Start kurset
Ta eksamen


Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av boltepistol. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.


Spilletid: ca. 16 minutter


Leksjoner

Ruh skjema Sja-plan Gjeldende forskrifter i lovdata

Fakta om kurset

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke en boltepistol. 


Det tar for seg generell bruk av de ulike typene boltepistoler, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen. 


Leksjoner: 11


Dette vil du lære

·      Lover og krav

·      Bruksområde for boltepistol

·      Bruksegenskaper for boltepistol

·      Komponenter på boltepistol

·      Skadeårsaker og uønskede hendelser

·      Rapportering

·      Sikkerhetsregler og verneutstyr

·      Sikkerhetsrutiner og prosedyrer

·      Vedlikehold, reparasjon og miljø