Leksjon 01 - Bruk av borhammer Vis alle leksjoner

11d - Borhammer


Start kurset
Ta eksamen


Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av borhammere. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.


Spilletid: ca. 16 minutter


Leksjoner

Ruh skjema Sja-plan Gjeldende forskrifter i lovdata

Fakta om kurset

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke en borhammer. 


Det tar for seg generell bruk av de ulike typene borhammerne, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.


Leksjoner: 8

Dette vil du lære

  • Bruk av borhammer
  • Bruksområde for borhammer
  • Type borhammere
  • Sikkerhetsinnretninger
  • Skadeårsaker og uønskede hendelser
  • Uønskede hendelser og rapportering
  • Verneutstyr og sikkerhetsregler
  • Vedlikehold og miljø