Leksjon 01 - Bruk av stillas Vis alle leksjoner


Fakta om kurset

Kurset gir deg dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid. § 17-5 gir føringer om at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

 

I dette brukerkurset får du økt kunnskap om sikkert arbeid med og på stillas. Vi ser på ulike typer arbeidsulykker som kan oppstå og ser på hva du kan gjøre for å forhindre at ulykker skjer. Målet er at du har en bevisst holdning til de farene som kan oppstå når du og andre arbeider i høyden.

Dette vil du lære

Grunnleggende kunnskap om sikker og riktig bruk av stillas

Hvilke lover og krav du må forholde deg til

Ulike stillastyper

Å vurdere sikkerhet under bruk og hvilke tiltak som kan forhindre arbeidsulykker


Leksjoner: 22