Velkommen til vårt grunnleggende kurs i HMS-arbeid for ledere og ansatte. I dag er alle pålagt å ha opplæring innen HMS. Og du som arbeidsgiver eller leder er igjen ansvarlig for å lære opp dine ansatte innen HMS-arbeid på arbeidsplassen. Dette kurset oppfyller kravene til opplæring gitt i Arbeidsmiljøloven.

Innledning Vis alle leksjoner

HMS for ansatte


Start kurset
Ta eksamen


HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som ansatt kan være en del av et målrettet og systematisk arbeid for å få til god helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og avholde for sine ansatte. 


Spilletid: ca 42 minutter


Leksjoner

Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets krav

Fakta om kurset

Vårt HMS-kurs for ansatte tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis fra være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.


Leksjoner: 20

Dette vil du lære

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer

  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv