Velkommen til vårt grunnleggende kurs i HMS-arbeid for ledere og arbeidsgivere. I dag er alle pålagt å ha opplæring innen HMS. Og du som arbeidsgiver eller leder er igjen ansvarlig for å lære opp dine ansatte innen HMS-arbeid på arbeidsplassen. Dette kurset oppfyller kravene til opplæring gitt i Arbeidsmiljøloven.
Innledning Vis alle leksjoner

HMS for ledere


Start kurset
Ta eksamen


Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og ledere. Som arbeidsgiver eller leder er du igjen forpliktet til å lære opp dine ansatte i HMS-arbeid på arbeidsplassen.


Kurset gir deg kunnskap om gjeldende krav i Arbeidsmiljøloven og hva som karakteriserer god HMS. Du får også en innføring i hvordan du som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. 


Spilletid: ca 42 minutter


Leksjoner

Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets krav

Fakta om kurset

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.


Leksjoner. 20

Dette vil du lære

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Risikovurdering