Leksjon 01 - Intro Vis alle leksjoner

Internkontrollforskriften


Start kurset
Ta eksamen


Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll. Dette for at alle arbeidstagere i Norge har en rett på at de skal beskyttes mot farer i sitt arbeid.

 

Det er arbeidsgivers ansvar at kravene til internkontroll er oppfylt, og da i samarbeid med de ansatte. Opplæring er en stor del av hvordan kravene skal oppfylles. De ansatte har krav på å få den opplæringen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid sikkert og trygt. Derfor er det krav til at de ansatte skal læres opp til bruk av forskjellig verktøy og utstyr.


Spilletid: ca. 25 minuitterLeksjonerFakta om kurset

Internkontrollforskriften, også kalt HMS-forskriften, gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som handler om helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Kort fortalt forteller forskriften deg mer konkret hva en internkontroll i bedriften går ut på og hvilke krav som stilles.


Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll. Dette kurset gir deg en innføring i hva internkontrollforskriften er og hva den betyr for deg i praksis. 


Leksjoner. 14

Dette vil du lære

  • Forskriftens formål og innhold
  • Plikter og ansvar
  • Krav til dokumentasjon
  • Ulike krav til opplæring
  • Tilsynsmyndighet og konsekvenser av et tilsyn