Innledning til sikker bruk av arbeidsutstyr Vis alle leksjoner

Krav til arbeidsutstyr


Start kurset
Ta eksamen


Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.


Spilletid: ca. 6 minutter


LeksjonerFakta om kurset

Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening av ulike sager.

Det tar for seg generell bruk av ulike type sager, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.


Leksjoner: 4

Dette vil du lære

·      Intro til sikker bruk av arbeidsutstyr

·      Lov og forskrift 

·      Paragrafer

·      Lover og krav