Leksjon 01 - Generelt 2-9 meter Vis alle leksjoner

Stillas 2-9 meter


Start kurset
Ta eksamen


Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har både teoretisk og praktisk opplæring for bygging av stillas. Med dette kurset får du den teoretiske opplæringen som kreves. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr). Dette kurset gir arbeidstakeren teoretisk kunnskap for bygging av stillas opptil 9 meter.


Når kurset er bestått må du laste opp en bekreftelse på at du innehar praktisk kompetanse i henhold til kravet. Bekreftelsen laster du ned ved å trykke på linken oppe til høyre som heter "Bekreftelse på praksis". Denne må fylles ut, signeres og lastes opp under Dine dokumenter i "Din kompetanse". Når dette er gjort kan du bygge stillas opp til 9 meter. 


Spilletid: ca 1 time og 13 minutter
Leksjoner

Beregningsprogram fundamentering Beregningsprogram forankring Bekreftelse på praksis

Fakta om kurset

Bestått kurs sikrer at du oppfyller de teoretiske kravene for montering av stillas mellom 2-9 meter.  For å tilfredsstille forskriftens krav til opplæring må du i tillegg dokumentere:


  • Minst 7,5 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-5 meter.
  • Minst 15 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-9 meter. Praksis skal dokumenteres på følgende måte: Last ned bekreftelsen "Bekreftelse på praksis". Arbeidsgiver eller andre som kan dokumentere at du har gjennomført øvelse skal dokumentere og signere denne bekreftelsen. Under "Din kompetanse" har du oversikt over dine kursbevis. For å ha et gyldig kursbevis for stillas må du laste opp bekreftelsen på at du tilfredsstiller kravet til praksis. Dette laster du opp under Dokumentasjon som ligger under din kompetanse. Når dette er gjort har du et gyldig kursbevis for stillasbygging.


Leksjoner: 30

Dette vil du lære

Du vil kunne montere og jobbe med følgende:

Rør- og koplingsstillaser

Systemstillaser

Rullestillas

Planlegging for montering eller endring av stillaser

Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser

Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

Tillatte belastninger

Vindforankring

Kontroll av stillas

Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)